Årshjul

Årshjul

Nedenfor er listet de begivenheder og events, foreningen som udgangspunkt planlægger at gennemføre. Dog afhænger gennemførelsen af tilslutning og hjælpende hænder, og vi tager med kyshånd imod hver en hjælp til de forskellige arrangementer.

Indhold og evt. tilmelding til arrangementer slås på forhånd op på foreningens Facebook side og på mail til medlemmer. På nær til julefrokosten, så vil bålhytten som udgangspunkt være forhåndsbooket til disse arrangementer.

Medmindre andet er angivet i det enkelte arrangements opslag, så er arrangementerne gratis for medlemmer, dog ikke Julefrokosten og Sommerfesten.

For ikke-medlemmer koster det kr. 10,-/person at deltage i et arrangement, som er gratis for medlemmer.

Ellers så byder vi dig/jer hjertelig velkommen til arrangementerne, og husk at tjekke vores Facebook side for mere info.

 • Juletræstænding – sidste søndag i nov.

 • Godt Nytår (vi siger tak for det gamle år) – 30 december

 • Julefrokost for voksne medlemmer – lørdag i uge 5

 • Fastelavn – søndag op til vinterferien

 • Påskesjov – Palmesøndag

 • Generalforsamling inden udgangen af maj

 • Sankt Hans – 23 juni

 • Kontingent indbetaling – 30. juni (sidste frist)

  • Kontingentperiode 1/7-30/6

 • Sommerfest – lørdag i uge 33

 • Efterårshygge – en dag i uge 42

 • Juletræstænding – sidste søndag i nov.

Ret til ændringer forbeholdes.